Ekoelämäni

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Kirjoittajalta Tiina Karjala | |
Julkaistu:

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC. Maailmassa on olemassa hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoisia hoitoja. Vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitetaan Suomessa esimerkiksi energiahoitoja, akupunktiota, vyöhyketerapiaa, osteopaatin palveluita. Myös homeopatia mielletään vaihtoehtoiseksi hoidoksi, vaikka se on esimerkiksi Saksassa käytössä laajasti reseptilääkkeiden rinnalla. Alun perin homeopatia onkin keksitty juuri Saksassa. Vaihtoiset hoidot toimivat siinä missä muutkin hoidot, mutta jostain syystä etenkin Suomessa näitä hoitoja ei pidetä tasavertaisina tai edes hyvinä tukihoitoina länsimaalaisen lääketieteen rinnalle.  Erilaiset hoidot toimivat jokaisella eri tavalla ja suosittelenkin ehdottomasti ja rohkeasti kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoishoitoja! Älä tuomitse ennen kuin olet itse kokeillut.  Tässä jutussani käsittelen energiahoitoja ja energiahoidosta useimmin kysyttyjä kysymyksiä.

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Mitä energiahoito on?

Reiki on alun perin japanilainen luonnollisen hoitamisen menetelmä. Sitä voidaan käyttää rentoutumiseen, hyvinvoinnin edistämiseen, kivun lievitykseen ja paranemisen tukemiseen. Reikihoito voimistaa kehon omaa immuunipuolustusta ja kehon omia luonnollisia paranemisprosesseja. Hoitaja välittää käsiensä kautta hoidettavaan universaalia elämän energiaa, jota kutsutaan myös nimellä chi tai prana. Samaan tapaan kuin akupunktiossa vaikutetaan chin (eli energian) virtaukseen. Energiahoidossa keskitytään taustalla olevien oireiden syyhyn, eli henkilöä hoidetaan aina kokonaisvaltaisesti. Huomio viedään oireiden syyhyn eli jos henkilöllä on pää kipeä, niin huomio viedään siihen mistä pääkipu johtuu. Eli mistä pääkipu on oikeasti seurausta eikä itse pääkipuun. Jos pystyy tunnistamaan syyn oireiden takaa, niin sitä voi myös muuttaa ja energiahoito onkin suunnan hienovaraista muuttamista. On myös olemassa muita energiahoitonimikkeitä tai voidaan puhua myös pelkästä energiahoitamisesta. Mutta joka tapauksessa kaikissa energiahoidoissa käytetään aina samaa menetelmää, jossa hoitajan kautta virtaa universaalia elämän energiaa hoidettavaan.

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Mitä universaali elämän energia on?

Tätä energiaa kutsutaan monilla erilaisilla nimillä riippuen kulttuurista. Universaalia energiaa voidaan kutsua esimerkiksi chiksi tai pranaksi jne. Joskus sitä kutsutaan hienojakoiseksi energiaksi. Energia ei ole kuitenkaan samaa mistä esimerkiksi fysiikassa puhutaan.  Tavallaan energiaa voisi kuvailla mielen tason värähtelyksi.

Kvanttifysiikka ja energiahoidot

Miten kvanttifysiikka tukee energiahoitoja? Kvanttifysiikka selittää maailman todellisuuden käyttäytymistä. Kun mennään hiukkastasolle, se selittää ihan kaikkia kokemuksia, myös energiahoitoja. Kvantifysiikan mukaan kaikki tasot kokemuksille ovat olemassa hiukkastasolla ja havainnot vaikuttavat siihen mitä kokee. Kvanttifysiikan mukaan olemme kaikki pohjimmiltaan värähtelevää energiaa ja on mahdotonta erottaa sitä mihin yksi loppuu ja toinen alkaa. Olemme siis yhtä hiukkastasolla. Paikalla ja ajalla ei kvanttifysiikan mukaan ole väliä.

Kuinka energiahoito toimii?

Miten energiahoito toimii?

Energiahoitoa ei voi selittää materialistisesta maailmankuvasta katsottuna, jossa mieli on vain aivojen tuotetta. Kannattaakin siis laajentaa maailmankuvaa siihen, että mieli on se joka luo koko todellisuuden ja materiaalisen maailmankuvan. Kaikki energiahoitajat käsittelevät universaalia elämän energiaa, mutta kaikki energiahoitajat eivät tee reikiä, sillä reikiä voi tehdä vaan reikiaktivoinnit saanut henkilö. Energiahoitoja voivat silti tehdä kaikki ja joillakin aktivoinnit voivat käynnistyä jopa itsestään, tai ne voidaan käynnistää jollain muulla tapaa kuin reikillä. Jokainen on yksilö ja jos yksilö on hyvin tietoinen ja auki energioille voivat energaikanavat avautua vaikkapa tietoisen opettajan seurassa.

Miten puhdistat kehosi? - ota tueksi 5 villiyrttiä

Miten energiahoitamista oppii?

Energiahoitamista oppii erilaisilla energiahoitajakursseilla, mutta pääasiassa sitä oppii vain tekemällä. Voit aluksi hoitaa itseäsi ja sen jälkeen myös muita. Myös energiahoidoissa käyminen voi auttaa oppimisessa. Sanotaan, että energianhoitotaito on synnynnäistä ja kursseilla vain herätellään vanha taito uudelleen käyntiin. Eli periaatteessa meissä jokaisessa asuu pieni energiahoitaja, kunhan vain valjastaa taidon käyttöönsä.

Mitä reikissä tarkoitetaan aktivoinneilla? Aktivoinnit ovat osa reikimenetelmää ja niillä avataan yhteydet reikihoitotietouteen. Aktivointi avaa mielen tasolla toimimaan kanavana ja olemaan yhtydessä yhteiseen tietouteen, jota voisi sanoa korkeimmaksi tietoisuudeksi tai reikin alkulähteeksi. Reikissä käytetään myös symboleita, mutta ovatko ne välttämättömiä? Symbolit ovat niin sanotusti avaimia ja niillä pääsee käsiksi reikitietouteen sekä niillä voi avata itselleen oven hoitamiseen. Mutta muillakin menetelmillä pääsee universaaliin elämän energiaan kiinni ja reiki onkin vaan yksi menetelmä jota tähän voi käyttää.

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Energiahoidoilla ei ole haitallisia vaikutuksia

Reiki-energiahoidolla tai tavallisilla energiahoidoilla ei ole haitallisia sivuvaikutuksia. Suomessa energiahoidot eivät ole julkisen terveydenhuollon tukemia, mutta monissa muissa maissa näin kuitenkin on. USA:ssa energiahoidot ovat käytössä laajasti esimerkiksi sairaaloissa. Niitä käytetään ennen ja jälkeen operaatioita ja ne toimivat niinsanotusti tukihoitona ja ne koetaan hyvänä hoitoapuna esimerkiksi kivun lievitykseen, stressiin ja leikkauksista toipumiseen. Energiahoitoja käytetään myös syöpähoitojen sivuoireiden lievitykseen. Amerikan sairaalasäätiön American Hospital Associationin  mukaan noin 60 prosenttia amerikkalaisista sairaaloista tarjoaa reikiä osana sairaalapalveluita. Englannissa energiahoidot ovat laajasti käytössä sairaaloissa.

Miten puhdistat kehosi? - ota tueksi 5 villiyrttiä

Mitä on etäenergiahoitaminen

Etähoidossa lähetetään hoitoa etäisyyden päästä olevalle hoidettavalle. Hoidettavan fyysisellä sijainnilla ei ole väliä. Energiahoitoa voidaan hyvin antaa myös etähoitona, eikä energiahoito tarvitse tuekseen hoitajan olemista paikalla. Kvanttimekaniikassa on hiukkasten tasolla osoitettu olevan mahdollisuus vaikuttaa toisiinsa jopa tuhansien kilometrien päähän. Aika ja etäisyys ovat merkityksettömiä, joten hoito toimii hyvin etänäkin. Muistaakseni on tehty tutkimus, jossa hiukkasia erotettiin toisistaan, mutta kun niitä koeteltiin eri tavoilla, myös hiukkanen joka ei ollut fyysisesti paikalla, koki kaiken jota fyysisesti paikallaan ollut hiukkanen koki. Koe todisti, että hiukkasilla oli jonkinlainen telepaattinen yhteys toisiinsa.

Miten hyvä luontoyhteys avaa portit sisimpääsi?

Jaksaako hoitaja tehdä energiahoitoja ikuisesti?

Hoitajan ei tarvitse pitää hoidoista välttämättä taukoja, koska hoitaja saa aina itsekin hoitoa samalla kun hän hoitaa toisia. Energiahoidoista olevia tutkimuksia on saatavilla jonkin verran, mutta aihetta pitäisi tutkia vielä enemmän. Nyt jo osataan sanoa, että energiahoito rentouttaa kehoa, auttaa lievittämään kipua, kohentaa mielialaa ja lievittää ahdistusta. Energiahoitojen rentouttava vaikutus on todettu mittauksin mm. terveempänä sydämen sykkeenä ja verenpaineena. Energiahoitoja on kuitenkin  haasteellista tutkia, sillä ilmiöön liittyy muuttujia joita ei välttämättä vielä tunneta, saati osata mitata nykyisin menetelmin. Mutta kaikkia asioita ei vaan ehkä voi mitata välttämättä tieteellisin menetelmin 🙂

Miten puhdistat kehosi? - ota tueksi 5 villiyrttiä

Kun ihmiset oppisivat vain avartamaan mieltään

Olen sitä mieltä että kaikkea ei tarvitse analysoida. Voi ehkä vaan antaa asioiden tapahtua intuition avulla. Intuitio ei ole materialistista ja se on jokaisen käsillä. Oman itsen ymmärtäminen ja intuition kehittäminen on avain kaikkeen informaatioon jonka tarvitset. Et tarvitse mitään ulkopuolista vaan kaikki löytyy sisältäsi! Koen, että ihmisten pitäisi vain uskaltaa kokeilla erilaisia hoitoja ja ennen kaikkea ihmisten tulisi oppia kuuntelemaan itseään. Omat kokemukseni energiahoidoista ovat olleet todella hyviä. Olen kokenut rentoutuneeni syvästi ja ”katoavani” jonnekin. Olen saanut vastauksia kysymyksiini, etenkin koskien elämäntehtävääni. Olen myös saanut tietooni, miten chakrani toimivat ja saanut apua tietoisuuteni kasvuun.

 

Jos vaihtoehtoiset hoidot kiinostavat, niin voit liity perustamaani Facebook ryhmään täältä!

 

 

Lähteet

Blomqvist, Johanna 2017: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin

 

 

 

Natural High -festivaali on itsensä kehittämistä

Kirjoittajalta Tiina Karjala | |
Julkaistu:

*Yhteistyöpalvelu saatu

Natural High -festivaali on itsensä kehittämistä. Sanat jotka tulevat festivaalista mieleen ovat onnellisuus, kiitollisuus ja päivitetty uusi minä. Kun kuulin, että Natural High Healing -festivaali haki yhteistyöbloggareita, laitoin hakemuksen oitis menemään. Haaveilin festivaaleille osallistumisesta jo muutamia vuosia sitten, mutta poikamme oli niin pieni, joten päätin toistaiseksi unohtaa ajatuksen. Ajatus jäi kuitenkin itämään ja siksi olin ihan innoissani, kun kuulin että olen päässyt tekemään yhteistyötä Natural High Healing -festivaalin kanssa! Festivaalin suhteen minulla ei ollut odotuksia ja lähdin mieli avoinna ja jännittynyt tunne rinnassani festivaaleille. Lähdinhän kuitenkin yksin ihan uuteen paikkaan, jota en ole siis elämässäni koskaan ennen tehnyt, joten nyt oli juuri sen aika!

Natural High -festivaali on itsensä kehittämistä

Ansku Marjusaari, Natural High Healing -festivaali 2021

Jos haluat kasvaa henkisesti, nämä festivaalit on kuin sinulle tehty

Jos olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä, tämä festivaali on sinun. Natural High Healing -festivaali on tosiaan itsensä kehittämisen tapahtuma. Tarjolla on niin meditaatiota, tanssia kun erilaisia hoitojakin sekä omien traumojen vapauttamista. Mahtavintahan tapahtumassa oli se, että kokemukset sai jakaa samanhenkisten ihmisten kanssa ja samalla löytää niitä omia hengenheimolaisia. Festivaali järjestettiin kauniissa maalaisympäristössä ja siellä tunnelma oli kohdillaan ja kelikin oli mitä mainioin!

Festareilla ei tule tylsää hetkeä

Festareilla tarjontaa on moneen makuun ja työpajoja on monia erilaisia. Työpajat kuuluvat lipun hintaan, joka on mielestäni aika edullinen, kun vertaa sitä että kuinka paljon sillä saa erilaisia huikeita kokemuksia. Työpajoihin pääsee jonotussysteemillä eli jos halusit jonnekin työpajaan, on paikalla paras olla hyvissä ajoin, että pääsee sisälle. Mieleen työpajoista jäi erityisesti löydä sisäinen lapsesi työpaja, sielun opastama matka ja löydä luonnon alkuvoima sisältäsi. Lisäksi festareilla oli tarjolla terveellistä kasvisruokaa ja raaka-kakkuja sekä kombutsaa. Ei kai sitä ihminen muuta tarvitsekaan

Tiina Valavaara, Natural High Healing -festivaali 2021

Löydä sisäinen lapsesi työpaja

Löydä sisäinen työpajasi työpajaan päädyin hiukan sattumalta (näin jälkikäteen mietittynä ei ole olemassa sattumia), koska ystäväni oli ollut pajassa ja kehui sitä todella paljon, niinpä päätin myös kokeilla. En tiennyt oikeastaan mitä odottaa, sillä työpajan nimi ei oikeastaan kertonut minulle juurikaan mitään. Meditatiivinen kokemus alkoi energian nostatuksella ja siihen käytettiin apuna palo santoa. Palo santo on pyhää puuta, jota kutsutaan myös maagiseksi ja mystiseksi puuksi. Palo santoa käytetään apuna meditaatioissa, tilojen puhdistuksessa ja se soveltuu myös suitsukkeeksi. Sitä käyttävät yleisesti shamaanit ja parantajat. Tämän jälkeen matka alkoi kertomuksella Äiti Maasta ja kasveista, josta se eteni siihen pisteeseen saakka, kun olin äidin vatsassa vielä vauvana. Harjoitus tehtiin alustalla maaten silmät kiinni.

Kokemus eteni vuosi vuodelta eteenpäin äidin vatsassa olevasta vauvasta isoon lapseen saakka. Joka ikävuodelle vietiin valoa itselle ja läheisille, jotka ovat olleet elämässä mukana kun olin ollut pieni. Matka jatkui aina vuosi vuodelta eteenpäin lähettäen valoa ja siunausta itselleni.

Sami Mannerheimo, Natural High Healing -festivaali 2021

Anne Mattsson, Natural High Healing -festivaali 2021

Meditatiivinen kokemus perustuu yhteiseen tietoisuuteen eli kvanttikenttään

Kvanttikentällä aika on lineaarista tai oikeastaan aikaa ei ole, eli voit palata esimerkiksi menneeseen korjaamaan asioita ja antamaan anteeksi henkilöille, jotka ovat kohdelleet sinua huonosti menneisyydessä. Kun pääset tietoisuuskentälle meditaatiossa, mikä tahansa on käytännössä mahdollista, mutta kentälle ei pääse vahingossa, vaan meditaatiota pitää harjoitella ja tietoisuutta täytyy laajentaa rutkasti, että pystyy pääsemään käsiksi tuohon ihmeelliseen kenttään. Tämä tarkoittaa myös kolmannen silmän eli kuudennen chakran toimimista kunnolla.   Periaatteessa mennyt on mennyttä, mutta kuitenkin voit halutessasi matkata menneeseen ja hoitaa esimerkiksi traumaattisia kokemuksia ja antaa anteeksi joko itsellesi tai muille ja vielä valoa menneisyyteen ja samalla vapautua huonoista energioista.

Meditaatio – pysähtymistä itsensä äärelle

On paljon tutkimuksia, joissa ryhmämeditaatiolla pääsee parempaan meditatiiviseen tilaan, sillä siinä on koko ryhmän tuki mukana. Luulen, että juuri tämän seikan takia meditatiiviset kokemukset festivaalilla olivatkin varmasti niin voimakkaita, sillä jokaisella oli takanaan aina se koko ryhmän tuki ja hyvä energia.

Jos meditaatioharjoitukset ja itsesi kehittäminen kiinnostavat, suosittelen ehdottomasti tutustumaan Dr. Joe Dispenzan kirjoihin kuten: Luo itsesi uudelleen ja Becoming Supernatural. Niissä pääset kiinni siihen mitä meditaatio oikeasti on. Kuinka pääset meditatiiviseen tilaan ja miten voit käyttää kvanttikenttää tukena itsesi kehittämisessä ja omannäköisen elämän elämisessä.

Natural High -festivaali on itsensä kehittämistä

Sami Mannerheimo, Natural High Healing -festivaali 2021

Natural High -festivaali ei ole pelkkää meditoimista

Festareilla raikui myös laadukas musiikki ja jos tanssijalkaa yhtäänkään vipatti, sai siihen apua nopeasti. Itse löysin soittolistalleni paljon uusia ja erilaisia suosikkeja. Minulle tuli ihan nuoruusajat mieleen, jolloin käytiin kaverin kanssa keskiviikkoisin baarissa tanssimassa selvin päin. Voi sitä euforiaa mihin pääsekään ilman mitään päihteitä, suosittelen kokeilemaan! Tanssi on myös erittäin hyvä keino vapautua, rentoutua ja heittäytyä energian vietäväksi.

Festivaaleilla oli myös erilaisia hoitomuotoja

Menin festivaaleille tosiaan mieli avoinna ja halusin ehdottomasti koettaa jotain täysin uudenlaista hoitoa. Festivaaleilla oli tarjolla siis erilaisia hoitoja, joten valitsin hoidokseni Risto-Matti Rantasen hoidon, koska se kuulosti todella mielenkiintoiselta. Hän tekee kanavoituja parantavia hoitoja ja toimii vain välineenä viisaille ja voimakkaille henkioppaille.  Olin todella innoissani hoidosta ja odotin mielenkiinnolla mitä tuleman piti.  Hoito alkoi käsieni manipuloinnilla ja huomasin välittömästi hänen laittaessaan kätensä oikean käteni päälle lämpöä oikean kylkiluuni alla. Luulin aluksi kuvittelevani koko jutun, mutta hänen siirtyessään käsittelemään vatsan seutua, huomasin hänen siirtyvän juuri samaiseen kohtaan, missä tunsin lämpöä hoidon alussa. Ilmeisesti pisteestä vapautettiin energiaa juuri akupainannan avulla ja huomasinkin pian pienen kirpaisun kylkiluussani.

Tämän lisäksi käsittely keskittyi aika paljon kaulan alueelleni, enkä ihmetellyt, sillä minulla on ollut ennemmin ongelmia kilpirauhasen kassa ja minulta on leikattu struuma pois. Tämän jälkeen hoito keskittyi päähäni ja Risto-Matti painoi sormillaan päätäni ja tuntui kuin hänen sormistaan olisi valunut hyvää vaaleaa energiaa aivoihini. Tiedätkö sen tunteen, kun olet ulkona ja alkaa sataa kovaa vettä ja vesi juoksee päästäsi alas? Tunne oli hieman samanlainen, mutta energiaa ”valui” rauhallisemmin. Hoito oli aivan uskomaton kokemus kaikin puolin. Hoidon jälkeen oloni oli todella rentoutunut, siis todella rentoutunut. Aivan kuin olisin vetänyt rankan treenin ja sen jälkeen saunonut ja syönyt hyvin. Olo oli suorastaan euforinen. En muista milloin oloni olisi ollut noin rento ja levännyt. Risto tekee hoitoja Turussa ja Tampereella ja en voi kun suositella häntä!

Natural High Healing

Sami Mannerheimo, Natural High Healing -festivaali 2021

Ehdottomasti ensi vuonna uusiksi!

Kaiken kaikkiaan kokemus oli aivan mahtava! En tiedä mitä muuta voi odottaa festivaaleilta, jossa on ihmisiä jotka kaikki ovat niin sanotusti samalla kartalla ja omaavat saman tietoisuuden tason kuin itse. Vaikka olin yksin matkassa, löysin niin uusia kuin vanhoja kavereitakin seurakseni. Näillä festareilla ei kenenkään tarvitse olla yksin ja varmasti löydät seuraa, kunhan olet mieli avoinna! Kiitos ja kumarrus, nähdään ensi vuonna uudestaan! <3

Mitä chakrat ovat ja miten ne toimivat?

Kirjoittajalta Tiina Karjala | |
Julkaistu:

Mitä chakrat ovat ja miten ne toimivat? Tutustuin chakroihin ensimmäistä kertaa sairastumiseni kautta. Olin saanut kilpirauhasen struuman ja se täytyi leikata. Lähdin itselleni tyypillisesti selvittämään kaikkia mahdollisia asioita, mistä struuma on voinut saada alkunsa ja tutkimusmatkalla törmäsin ensimmäistä kertaa chakroihin. Miksi chakrojen tunteminen ja niiden toiminnan ymmärtäminen on tärkeää ja miten chakrojen epäharmoninen toiminta tai tukos vaikuttavat sinuun?

miten chakrakivet toimivat

Jokaisella on neljä erilaista energiakehoa

Jokaisella ihmisellä on seitsemän chakraa, mutta ennen kuin menen chakroihin sen enempää, niin alustan juttua hieman, jotta chakrojen toimintaa on helpompi ymmärtää. Kerron hieman ihmisen erilaisista energiakehoista, jotta voisit ymmärtää chakrojen toimintaa helpommin. Ihmisellä on siis neljä erilaista energiakehoa. Eteerinen, emotionaalinen, mentaalinen ja spirituaalinen keho.  Näillä jokaisella keholla on oma värähtelytaajuutensa. Eteerinen keho värähtelee matalimmalla taajuudella, emotionaalinen ja mentaalinen keho värähtelevät hieman korkeammalla ja spirituaalinen keho värähtelee kaikista korkeimmalla taajuudella. Värähtelyjä voi hyvin verrata tunteisiin, eli pelko ja viha värähtelevät matalilla taajuuksilla, kun taas ilo ja onnellisuus värähtelevät korkeammilla taajuuksilla.

Mitä chakrat ovat ja miten ne toimivat?

Jokaisella on seitsemän chakran järjestelmä

Seitsemän päächakraa ovat sijoittuneet pystysuoralle akselille keskikehoon, kehon etupuolelle. Chakrat sijaitsevat ihmisen eteerisessä kehossa ja itäisissä kulttuureissa chakrat kuvataankin usein lootuskukiksi. ”Kukkien yksittäiset lehdet kuvaavat nadeja eli energiakanavia, joiden kautta energiaa virtaa chakroihin ja niistä edelleen hienoaineisiin kehoihin. Kunkin kukkaverhiön keskellä olevasta syvennyksestä lähtee kanava selkärangalle ja edelleen sen sisään. Kanava toimii ikään kuin vartena kukalle. Se yhdistää chakrat tärkeimpään energiakanavaan, sushumaan, joka kulkee selkärangasta ja nousee alhaalta ylös aina päälaelle saakka”.

Chakra tarkoittaa pyörää

Chakrat pyörivät jatkuvasti ja siitä ne ovat nimensäkin saaneet. Pyörimisliike saa energian virtaamaan chakran sisäosiin. Jos pyörimisliikkeen suunta muuttuu, alkaa energiaa säteillä ulos chakrasta. Chakrat vastaanottavat erilaisia värähtelyjä suoraan meidän ympäristöstämme. Chakrat ovat kuin antenneja, jotka aistivat erilaisia värähtelyjä ja niitä voisikin kutsua hienoaineisiksi aisteiksi. Chakrat säteilevät myös ympäristöön ja voivat muuttaa siten ympäristön ilmapiiriä. Niin hyvässä kuin pahassakin, voit siis vaikuttaa joko tietoisesti tai tiedostamattomasti ympäristöösi, tilanteisiin tai ihmisiin. Jotta voisit elää täyteläistä ja onnellista elämää, täytyy kaikkien chakrojen olla avoinna ja toimia harmonisesti keskenään. Kuitenkin yleensä chakrat aktivoituvat vaihtelevissa määrin ja useimmilla on monia erilaisia chakratukoksia tai epätasapainoja, jotka aiheuttavat erilaisia fyysisiä ja mentaalisia oireita. Tietoisuus chakroista voi auttaa sinua löytämään itsesi helpommin, näin ne ainakin minulle tekivät.

Mitä chakrat ovat ja miten ne toimivat?

Tietoisuus lisää chakrojesi määrää

Mitä tietoisemmaksi tulet, niin sitä enemmän sinulla tulee olemaan chakroja, koska chakrat jatkuvat vielä pään yläpuolellasikin, jos vain olet hyvin tietoinen ihminen. Kehon toimivuus perustuu siis aikalailla chakrojen harmoniseen toimintaan. Chakrojen epätasapainoinen toiminta voi aiheuttaa erilaisia vaivoja ja oireita.  Näitä pystyt kuitenkin hallitsemaan, tasapainottamalla chakroja. Chakrojen tasapainottamiseen on monenlaisia keinoja ja kirjoituksessani keskitynkin  chakrakiviterapiaan. Myös esimerkiksi energiahoidot perustuvat energian / chakrojen tasapainottamiseen ja siihen, että energia saadaan virtaamaan hyvin chakrojen kautta. Jokaiselle chakralle on olemassa myös oma äänensä jolla voit tasapainoittaa chakroja. Näitä chakra ääniä löytyy esimerkiksi youtubesta ja hakusanoina voit käyttää esimerkiksi tiettyä chakraa tai voit hakea yleisesti chakra musiikkia. Voit hakea esimerkiski hakusanoilla: Chakra healing music tai Solar plexus (joka on kohdistettu erityisesti johonkin chakraan) Chakra healing music

Chakroja on olemassa siis seitsemän erilaista ja jokaisella chakralla on oma värinsä

Ensimmäinen chakra on juurichakra. Juurichakralla luot yhteyden Äiti Maahan ja yhteyden puuttuminen voikin aiheuttaa erilaisia oireita. Juurichakra sijaitsee peräaukon ja sukupuolielimen välissä. Se on yhteydessä häntäluuhun ja avautuu alaspäin. Juurichakran väri on punainen.

Toinen chakra on sakraalichakra. Sakraalichakran toiminta vaikuttaa muun muassa tunteiden runsauteen, parisuhteeseen ja aistillisiin haluihin. Sakraalichakra sijaitsee sukupuolielinten yläpuolella (noin 2 cm navan alapuolella) ja se on yhteydessä ristiluuhun. Tämä chakra avautuu eteenpäin ja chakran väri on oranssi.

Kolmas chakra on solar plexus, joka sijaitsee noin 4 cm navan yläpuolella ja se avautuu eteenpäin. Solar plexuksen väri on keltainen. Sen toiminta vaikuttaa muun muassa omaan voimaan ja yhteiskunnalliseen asemaan, viisauteen ja kasvuun, epäitsekkääseen palvelemiseen sekä oman persoonallisuuden toteuttamiseen.

Neljäs chakra on sydänchakra, eli sydänkeskus ja se sijaitsee sydämen korkeudella keskellä rintaa ja se avautuu eteenpäin. Sydänchakran väri on vihreä (mutta myös vaaleanpunainen ja keltainen). Sen toiminta vaikuttaa muun muassa sydämellisyyteen, harmoniaan pyrkimiseen, tunteiden lämpöön ja egon hillitsemiseen.

Viides chakra on kurkkuchakra, jota myös kommunikaatiokeskukseksi kutsutaan. Tämän chakran toiminta vaikuttaa kommunkointiin, itseilmaisuun ja korkeamman viisauden ja ymmärryksen välittämiseen. Se sijaitsee kaulakuopan kurkunpään välissä ja avautuu eteenpäin. Tämän chakran väri on kirkkaan sininen (mutta myös hopean- ja vihertävänsininen.

Kuudes chakra on otsachakra, eli kolmas silmä ja se sijaitsee noin 2 cm nenän juuren yläpuolella, keskellä otsaa ja avautuu eteenpäin. Kolmannen silmän väri on indigonsininen (mutta myös keltainen ja violetti). Tämän chakran toiminta vaikuttaa älykkääseen ymmärrykseen ja rationaaliseen ajatteluun, korkeampaan näkemykseen ja intuitioon.

Seitsemäs chakra on kruunuchakra ja se sijaitsee ihmisen korkeimmassa kohdassa päälaella ja aukeaa ylöspäin. Kruunuchakran väri on violetti (mutta myös valkoinen ja kullanvärinen). Chakran toiminta vaikuttaa sisäiseen näkemykseen, antaumukseen ja ykseyteen.

Mitä chakrat ovat ja miten ne toimivat?

Kuka vain voi opetella aistimaan energiaa

Jotta opit tuntemaan ja havainnoimaan energiaa, täytyy sinun kiinnittää siihen huomiota, koska miten koskaan voit oppia havaitsemaan mitään uutta, jos et keskity siihen. Olen viime aikoina keskittynyt tietoisesti avaamaan chakrojani varsinkin solar pleksusta, sillä se on ilmeisesti toiminut epäharmonisesti jo jonkin aikaa. Olen käynyt muutamassa energiahoidossa ja kaikissa on tullut tieto, että solar pleksukseni oikein ei toimi kunnolla, tai että se toimii epäharmonisesti. Tämä on oikeastaan ihan järkeen käypää, kun ajattelee niitä oireita, joita minulla on ollut. Jokainen chakra reagoi siis omalla laillaan, jos se on epäharmonisessa tilassa, tai tilassa jossa se ei toimi ollenkaan.

Voit oppia aistimaan energioita esimerkiksi tietoisen meditaation avulla. Tietoisessa meditaatiossa olet kokoajan läsnä ja tarkkailet, mitä kehollesi tapahtuu milloinkin. Kun teet tietoisesti harjoituksia, alat huomata energian vaikutuksia kehossasi. Jos kehon energiavirtaus on kokonaan sinulle uusi aihe, on helpoin tapa tutustua siihen esimerkiksi energiahoitojen kautta. Energiahoidossa hoitaja laittaa energian tasapainoon kehossasi ja jos olet tarkkaavainen, voit pikkuhiljaa ruveta aistimaan energiavirtauksia. Näin ainakin omalla kohdallani kävi ja uskonkin, että jokainen pystyy kyllä aistimaan energioita, jos vain kiinnittää niihin tarpeeksi huomiota. Kun alat havaita energiavirtauksia omassa kehossasi, on sinun helppo siirtää havaintosi myös kehosi ulkopuolelle ja alkaa havainnoimaan ympärilläsi olevia energioita paremmin.

Chakrakivet

Chakrakiviterapia

Jokaisella chakralla on siis oma värinsä ja täten myös oma kivensä. Voit ostaa hyvinvointikaupoista erilaisia chakrakivikokoelmia, joissa kivet on valittu sinulle valmiiksi tai voit kerätä itse juuri sinulle sopivat kivet. Minä keräsin oman kokoelmani suoraan kivimyyjältä. Jännä juttu sinänsä, koska kivet ovat olleet minulla aika kauankin, mutta olen vasta viime aikoina perehtynyt paremmin niiden käyttämiseen. Ehkä ne odottivat tietoisuuteni kasvuja jo valmiina pöydälläni 🙂

Ohjeet chakrakivimeditaatioon

Hanki itsellesi chakrakivet ja tee niille kunnollinen energiapuhdistus joko vedellä tai esimerkiksi palo santolla. Kun olet puhdistanut kivet, voit ottaa ne käyttöön. Voit halutessasi asettaa niille myös intention. Valitse youtubesta sopiva chakraääni meditaatiollesi. Se voi olla joko yksittäinen chakra tai hoito kaikille chakroille. Asettele kukin chakrakivi paikoilleen ja laita lämmin viltti päällesi. Rentoutuessa kehon lämpötila yleensä laskee. Keskity aluksi hengitykseen. Hengitä muutamia kertoja syvään sisään ja ulos. Näin keho pääsee paremmin rentouttavaan tilaan. Keskity tämän jälkeen antautumaan äänelle ja tarkkaile tietoisesti kehollisia tuntemuksia ja nauti matkasta <3

 

Lähteet

Sharamon, Shalila 2012: Chakra Käsikirja

Miten hyvä luontoyhteys avaa portit sisimpääsi?

Kirjoittajalta Tiina Karjala | |
Julkaistu:

Viime aikoina on puhuttu paljon luonnosta ja luontoyhteydestä. Ihmiset ovat matkustaneet sankoin joukoin mökeilleen sekä laavuille ja luontoreiteille. Mutta mikä niissä paikoissa sitten vetää puoleensa ja miksi sen kutsun kuulee vain osa ihmisistä?

Miten hyvä luontoyhteys avaa portit sisimpääsi?

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olemme kaikki yhtä luonnon kanssa, mutta nykyaikainen elämäntyyli ja materialistinen elämä on johtanut siihen, että suurin osa ihmisistä on kadottanut luontoyhteytensä kokonaan. Jokaiselta se kyllä löytyy sisältä, mutta jos keskittyy liikaa ulkoisiin tekijöihin, kadottaa yhteyden sisimpäänsä ja niin myös luontoon. Luontoa ei kuulu pelätä, koska olemme yhtä luonnon kanssa. Luonto ei ole vaaraksi meille, emmekä me ole vaaraksi luonnolle ja aina täytyykin muistaa kunnioittaa luontoa. Älä siis tee luonnolle mitään, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän. Älä roskaa luonnossa ja käyttäydy rauhallisesti ja kunnioita puita ja muuta kasvillisuutta, äläkä turhaan vaurioita niitä.

Miten saat luontoyhteyden takaisin?

Jos luontoyhteys on kadonnut, niin miten voit saada sen takaisin ja ennen kaikkea, miksi se pitäisi saada takaisin? Ensinnäkin tämä meidän nykyaikainen irrallinen elämäntyylimme vie sinua yhä kauemmas ja kauemmas omasta sisimmästä ja jos elät materialistista elämää, et luultavastikaan ole yhteydessä sisimpääsi. Materialistisella elämäntyylillä tarkoitan kaikkea sitä, mikä tulee meidän ulkopuoleltamme. Tätä on kaikki se, mikä tekee sinut hetkellisesti onnelliseksi. Esimerkiksi olosi on kurja ja ostat kivan vaatteen korvataksesi tämän ”huonon” tunteen, mutta tämä uusi tunne kestää vain hetken aikaa ja pahimmillaan ihminen hakee sisäistä tyydytystä kokoajan tästä ulkopuolisesta materiaalista. Tällaisia addiktioita (eli haetaan hyvää oloa vääristyneesti ulkopuolelta) ovat esimerkiksi himoshoppailu, alkoholismi, sokeririippuvuus sekä nikotiiniriippuvuus.

Miten hyvä luontoyhteys avaa portit sisimpääsi?

Kun löydät tien sisimpääsi saat rauhan

Kaikilla näillä ulkopuolisilla asioilla yritetään saada huono olo pois, mutta ongelma näissä onkin se, että ne aiheuttavat riippuvuutta, koska niiden vaikutus kestää vain hetken. Mitä enemmän tunnetta halutaan kokea, sitä helpommin jää koukkuun johonkin ulkopuoliseen, mutta kun olet löytänyt sisimmästäsi rauhan ja suunnan sekä kuulet intuitiotasi. Sinun ei tarvitse hakea turvaa ulkopuolelta, vaan voit aina kääntyä sisäänpäin olosi ollessa huono tai epävarma. Miten sitten voit saada yhteyden itseesi helposti takaisin. Vastauksia on monia kuten esimerkiksi itsetutkiskelu ja luonto. Luonto toimii jokaisella, koska me olemme yhtä luonnon kanssa. Luontoon mennessäsi pääset pois jatkuvasta hälinästä sekä oravanpyörästä ja pääset rauhoittumaan itsesi ääreen. Luontoa ei kannata ajatella erillisenä osana, vaan se on osana jokaista ihmistä ja jokaisella ihmisellä on myös oma elementtinsä minkä tuntee omakseen. Luontoon mennessäsi pidä mielesi aina avoinna ja mene luontoon ennakkoluulottomasti, koska siellä kun voi tapahtua mitä vain, kunhan olet tarkkana.

Miten hyvä luontoyhteys avaa portit sisimpääsi?

Onko Luontoyhteys avain omaan supervoimaasi?

Olen itse saanut luontoyhteyden pikku hiljaa takaisin meidän lähimetsästämme ja ensimmäiset vahvat kokemukset luonnosta minulle tuli noin vajaa vuosi sitten. Luonnolla on omat kulmakivensä ja uskon, että kaikilla on oma elementtinsä, joka resonoi enemmän kuin muut elementit. Sanotaan että jokaisella horoskoopilla olisi oma elementtinsä. Tällöin minun elementtini olisi tuuli kun olen kaksonen. Mutta koen myös maan erityisen läheiseksi ja syntymäaikani onkin todella lähellä sitä että minusta olisi voinut tulla härkä. Härän elementti taas on maa. Joten luulen, että jokaisen elementti on juuri se mikä resonoi eniten horoskooppiin katsomatta :).

Luonnon elementit: maa, vesi, ilma ja tuli

Monissa kulttuureissa on neljä samaa elementtiä, enkä itse uskokaan sen olevan sattumaa. Suosittelen perehtymään näihin elementteihin ja miettimään, että mikä on juuri sinun elementtisi? Oma elementti aiheuttaa vahvaa hyvänolontunnetta ja yhteys sisimpään vahvistuu ja vahvistuu mitä enemmän elementin kanssa on tekemisissä.  Itse koen vahvaa yhteyttä, kun olen maadoittunut. Yleensä meditaatiot ja rentoutumiset onnistuvatkin todella hyvin ulkona, kun olen maadoittunut. Lisäksi erityisesti metsässä kävely paljain jaloin tuntuu hyvältä.

Maa

Jotta voit saada kunnon yhteyden maahan, sinun tulee olla maadoittunut. Kävele mahdollisimman paljon paljain jaloin ja oleskele metsässä, halaa puita. Metsällä on tutkittu olevan mieleemme rauhoittava vaikutus. Talviaikaan käy laavuilla ja nauti mahdollisimman paljon ulkoilmasta. Maahteyttä voit vahvistaa myös tanssimalla ulkona ilman kenkiä ja antautumalla tanssin liikkeeseen.

vesielementti

Vesi

Jos haluat päästä lähemmäs vesi elementtiä. Suosittelen uimista luonnon vedessä, uimista voit harjoittaa niin kesällä kuin syksylläkin ja talvella avantouimisella. Talvella voit myös esimerkiksi luistella. Vettä lähemmäs pääset myös juomalla raikasta ja puhdasta vettä. Veden liike on hyvin soljuvaa ja jatkuvaa.

Ilma

Ilman kanssa pääset tekemisiin helposti pysähtymällä ja aistimalla sekä nuuskimalla ilmaa. Kiinnitä huomiota ilman erilaisiin tuoksuihin ja keskity niihin.

Tuli

Tuli on lämmittävä elementti. Tulella ja varsinkin takkatulen ja nuotion katselemisella on rauhoittava vaikutus.

Luonnon yhteyteen pääset helpoiten käyttämällä kaikkia aistejasi luonnossa ja olemalla tarkkaavainen ja keskittymällä hetkeen. Unohda kaikki mahdollinen ja keskity luonnossa vaikka yksi aisti kerrallaan aistimaan ympäristöä. Pikku hiljaa huomaat, että stressisi on vähentynyt ja mielesi on rauhoittunut.

Haluatko vähentää kemikaalikuormaasi?

Tilaa 5 vinkin miniopas ja tasapainoita kehosi!

5-vinkkiä-vähentämään-kemikaali