Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC. Maailmassa on olemassa hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoisia hoitoja. Vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitetaan Suomessa esimerkiksi energiahoitoja, akupunktiota, vyöhyketerapiaa, osteopaatin palveluita. Myös homeopatia mielletään vaihtoehtoiseksi hoidoksi, vaikka se on esimerkiksi Saksassa käytössä laajasti reseptilääkkeiden rinnalla. Alun perin homeopatia onkin keksitty juuri Saksassa. Vaihtoiset hoidot toimivat siinä missä muutkin hoidot, mutta jostain syystä etenkin Suomessa näitä hoitoja ei pidetä tasavertaisina tai edes hyvinä tukihoitoina länsimaalaisen lääketieteen rinnalle.  Erilaiset hoidot toimivat jokaisella eri tavalla ja suosittelenkin ehdottomasti ja rohkeasti kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoishoitoja! Älä tuomitse ennen kuin olet itse kokeillut.  Tässä jutussani käsittelen energiahoitoja ja energiahoidosta useimmin kysyttyjä kysymyksiä.

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Mitä energiahoito on?

Reiki on alun perin japanilainen luonnollisen hoitamisen menetelmä. Sitä voidaan käyttää rentoutumiseen, hyvinvoinnin edistämiseen, kivun lievitykseen ja paranemisen tukemiseen. Reikihoito voimistaa kehon omaa immuunipuolustusta ja kehon omia luonnollisia paranemisprosesseja. Hoitaja välittää käsiensä kautta hoidettavaan universaalia elämän energiaa, jota kutsutaan myös nimellä chi tai prana. Samaan tapaan kuin akupunktiossa vaikutetaan chin (eli energian) virtaukseen. Energiahoidossa keskitytään taustalla olevien oireiden syyhyn, eli henkilöä hoidetaan aina kokonaisvaltaisesti. Huomio viedään oireiden syyhyn eli jos henkilöllä on pää kipeä, niin huomio viedään siihen mistä pääkipu johtuu. Eli mistä pääkipu on oikeasti seurausta eikä itse pääkipuun. Jos pystyy tunnistamaan syyn oireiden takaa, niin sitä voi myös muuttaa ja energiahoito onkin suunnan hienovaraista muuttamista. On myös olemassa muita energiahoitonimikkeitä tai voidaan puhua myös pelkästä energiahoitamisesta. Mutta joka tapauksessa kaikissa energiahoidoissa käytetään aina samaa menetelmää, jossa hoitajan kautta virtaa universaalia elämän energiaa hoidettavaan.

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Mitä universaali elämän energia on?

Tätä energiaa kutsutaan monilla erilaisilla nimillä riippuen kulttuurista. Universaalia energiaa voidaan kutsua esimerkiksi chiksi tai pranaksi jne. Joskus sitä kutsutaan hienojakoiseksi energiaksi. Energia ei ole kuitenkaan samaa mistä esimerkiksi fysiikassa puhutaan.  Tavallaan energiaa voisi kuvailla mielen tason värähtelyksi.

Kvanttifysiikka ja energiahoidot

Miten kvanttifysiikka tukee energiahoitoja? Kvanttifysiikka selittää maailman todellisuuden käyttäytymistä. Kun mennään hiukkastasolle, se selittää ihan kaikkia kokemuksia, myös energiahoitoja. Kvantifysiikan mukaan kaikki tasot kokemuksille ovat olemassa hiukkastasolla ja havainnot vaikuttavat siihen mitä kokee. Kvanttifysiikan mukaan olemme kaikki pohjimmiltaan värähtelevää energiaa ja on mahdotonta erottaa sitä mihin yksi loppuu ja toinen alkaa. Olemme siis yhtä hiukkastasolla. Paikalla ja ajalla ei kvanttifysiikan mukaan ole väliä.

Kuinka energiahoito toimii?

Miten energiahoito toimii?

Energiahoitoa ei voi selittää materialistisesta maailmankuvasta katsottuna, jossa mieli on vain aivojen tuotetta. Kannattaakin siis laajentaa maailmankuvaa siihen, että mieli on se joka luo koko todellisuuden ja materiaalisen maailmankuvan. Kaikki energiahoitajat käsittelevät universaalia elämän energiaa, mutta kaikki energiahoitajat eivät tee reikiä, sillä reikiä voi tehdä vaan reikiaktivoinnit saanut henkilö. Energiahoitoja voivat silti tehdä kaikki ja joillakin aktivoinnit voivat käynnistyä jopa itsestään, tai ne voidaan käynnistää jollain muulla tapaa kuin reikillä. Jokainen on yksilö ja jos yksilö on hyvin tietoinen ja auki energioille voivat energaikanavat avautua vaikkapa tietoisen opettajan seurassa.

Miten puhdistat kehosi? - ota tueksi 5 villiyrttiä

Miten energiahoitamista oppii?

Energiahoitamista oppii erilaisilla energiahoitajakursseilla, mutta pääasiassa sitä oppii vain tekemällä. Voit aluksi hoitaa itseäsi ja sen jälkeen myös muita. Myös energiahoidoissa käyminen voi auttaa oppimisessa. Sanotaan, että energianhoitotaito on synnynnäistä ja kursseilla vain herätellään vanha taito uudelleen käyntiin. Eli periaatteessa meissä jokaisessa asuu pieni energiahoitaja, kunhan vain valjastaa taidon käyttöönsä.

Mitä reikissä tarkoitetaan aktivoinneilla? Aktivoinnit ovat osa reikimenetelmää ja niillä avataan yhteydet reikihoitotietouteen. Aktivointi avaa mielen tasolla toimimaan kanavana ja olemaan yhtydessä yhteiseen tietouteen, jota voisi sanoa korkeimmaksi tietoisuudeksi tai reikin alkulähteeksi. Reikissä käytetään myös symboleita, mutta ovatko ne välttämättömiä? Symbolit ovat niin sanotusti avaimia ja niillä pääsee käsiksi reikitietouteen sekä niillä voi avata itselleen oven hoitamiseen. Mutta muillakin menetelmillä pääsee universaaliin elämän energiaan kiinni ja reiki onkin vaan yksi menetelmä jota tähän voi käyttää.

Mitä energiahoito on? – Energiahoidon ABC

Energiahoidoilla ei ole haitallisia vaikutuksia

Reiki-energiahoidolla tai tavallisilla energiahoidoilla ei ole haitallisia sivuvaikutuksia. Suomessa energiahoidot eivät ole julkisen terveydenhuollon tukemia, mutta monissa muissa maissa näin kuitenkin on. USA:ssa energiahoidot ovat käytössä laajasti esimerkiksi sairaaloissa. Niitä käytetään ennen ja jälkeen operaatioita ja ne toimivat niinsanotusti tukihoitona ja ne koetaan hyvänä hoitoapuna esimerkiksi kivun lievitykseen, stressiin ja leikkauksista toipumiseen. Energiahoitoja käytetään myös syöpähoitojen sivuoireiden lievitykseen. Amerikan sairaalasäätiön American Hospital Associationin  mukaan noin 60 prosenttia amerikkalaisista sairaaloista tarjoaa reikiä osana sairaalapalveluita. Englannissa energiahoidot ovat laajasti käytössä sairaaloissa.

Miten puhdistat kehosi? - ota tueksi 5 villiyrttiä

Mitä on etäenergiahoitaminen

Etähoidossa lähetetään hoitoa etäisyyden päästä olevalle hoidettavalle. Hoidettavan fyysisellä sijainnilla ei ole väliä. Energiahoitoa voidaan hyvin antaa myös etähoitona, eikä energiahoito tarvitse tuekseen hoitajan olemista paikalla. Kvanttimekaniikassa on hiukkasten tasolla osoitettu olevan mahdollisuus vaikuttaa toisiinsa jopa tuhansien kilometrien päähän. Aika ja etäisyys ovat merkityksettömiä, joten hoito toimii hyvin etänäkin. Muistaakseni on tehty tutkimus, jossa hiukkasia erotettiin toisistaan, mutta kun niitä koeteltiin eri tavoilla, myös hiukkanen joka ei ollut fyysisesti paikalla, koki kaiken jota fyysisesti paikallaan ollut hiukkanen koki. Koe todisti, että hiukkasilla oli jonkinlainen telepaattinen yhteys toisiinsa.

Miten hyvä luontoyhteys avaa portit sisimpääsi?

Jaksaako hoitaja tehdä energiahoitoja ikuisesti?

Hoitajan ei tarvitse pitää hoidoista välttämättä taukoja, koska hoitaja saa aina itsekin hoitoa samalla kun hän hoitaa toisia. Energiahoidoista olevia tutkimuksia on saatavilla jonkin verran, mutta aihetta pitäisi tutkia vielä enemmän. Nyt jo osataan sanoa, että energiahoito rentouttaa kehoa, auttaa lievittämään kipua, kohentaa mielialaa ja lievittää ahdistusta. Energiahoitojen rentouttava vaikutus on todettu mittauksin mm. terveempänä sydämen sykkeenä ja verenpaineena. Energiahoitoja on kuitenkin  haasteellista tutkia, sillä ilmiöön liittyy muuttujia joita ei välttämättä vielä tunneta, saati osata mitata nykyisin menetelmin. Mutta kaikkia asioita ei vaan ehkä voi mitata välttämättä tieteellisin menetelmin 🙂

Miten puhdistat kehosi? - ota tueksi 5 villiyrttiä

Kun ihmiset oppisivat vain avartamaan mieltään

Olen sitä mieltä että kaikkea ei tarvitse analysoida. Voi ehkä vaan antaa asioiden tapahtua intuition avulla. Intuitio ei ole materialistista ja se on jokaisen käsillä. Oman itsen ymmärtäminen ja intuition kehittäminen on avain kaikkeen informaatioon jonka tarvitset. Et tarvitse mitään ulkopuolista vaan kaikki löytyy sisältäsi! Koen, että ihmisten pitäisi vain uskaltaa kokeilla erilaisia hoitoja ja ennen kaikkea ihmisten tulisi oppia kuuntelemaan itseään. Omat kokemukseni energiahoidoista ovat olleet todella hyviä. Olen kokenut rentoutuneeni syvästi ja ”katoavani” jonnekin. Olen saanut vastauksia kysymyksiini, etenkin koskien elämäntehtävääni. Olen myös saanut tietooni, miten chakrani toimivat ja saanut apua tietoisuuteni kasvuun.

 

Jos vaihtoehtoiset hoidot kiinostavat, niin voit liity perustamaani Facebook ryhmään täältä!

 

 

Lähteet

Blomqvist, Johanna 2017: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin

 

 

 

Kategoria:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.